سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

Wellcome To the AyUldooz

قابلیت های جدید حامد بهداد!

طنز ,     نظر

در یک نشست خبری با هنرمندان حامد بهداد برای اینکه بگوید یک بازیگر مخصوصاً یک بازیگر تئاتر باید چه ویژگی ها
و قابلیتهایی باید داشته باشد تصمیم گرفت روی میز آنها را نشان دهد. پس یا علی گفت و رفت و روی میز...!

قابلیت های جدید حامد بهداد!

ادامه قابلیتها...